Zero Trust: het fundament van beveiliging

Zero Trust: het fundament van beveiliging

Met een zero trust strategie wordt er vanuit gegaan dat niets en niemand te vertrouwen is en om alles te verifiëren. Dat klinkt heftig maar kan een belangrijk fundament vormen voor uw beveiliging.

Het belang van Zero Trust

Vrijwel alle bedrijven hebben hun processen en informatie in een rap tempo gedigitaliseerd en is het vrijwel overal en altijd beschikbaar door het gebruik van bijvoorbeeld cloud diensten. Daarnaast is het aantal risico’s en dreigingen enorm toegenomen.

 • Hybride werken
  Door de introductie van hybride werken werkt men steeds vaker vanuit huis en andere locaties, waardoor devices volgens het traditionele model steeds vaker buiten het “bastion” vallen. Hierdoor is een verandering van benadering hierin nodig.
 • Toename van aanvallen
  Cyberaanvallen worden steeds geavanceerder, waarbij niet alleen systemen worden aangevallen maar ook direct aanvallen op de mens worden geplaatst om gegevens of credentials te overhandigen, al dan niet onder druk. Hierdoor neemt het risico op aanvallen van binnenuit (insider threats) toe.
 • Bring Your Own Device (BYOD)
  Met BYOD werken mensen vanaf hun eigen device (smartphone, tablet, laptop, etc.) die geen eigendom is van het bedrijf en dus onder andere regels kan vallen waardoor de beveiliging hiervan minder kan zijn.

Drie basisprincipes

Kortgezegd bestaat Zero Trust uit een drietal basisprincipes die worden meegenomen in het (her)ontwerp van een omgeving.

 • Least Privilege
  Least Privilege zorgt dat iedereen, zowel gebruikers als beheerders en externen het absolute minimale aan rechten hebben om hun werk te kunnen uitvoeren
 • Assume Breach
  Dit principe wordt ook wel eens “expect the worst” genoemd en hierbij wordt er naar de IT gekeken alsof er al een incident heeft plaatsgevonden en helpt om na te denken over dit worst case scenario.
 • Verify Explicitly
  Bij het verlenen van toegang is het zaak om elke keer opnieuw iemands identiteit (wie ze zijn), authenticatie (mogen ze inloggen) en autorisatie (mogen ze toegang tot het object) te verifiëren. Dit om te zorgen dat bijvoorbeeld mensen die uit dienst zijn alsnog bij data of systemen kunnen.

Zero Trust implementeren

Zero Trust is een strategie die top-down geïmplementeerd moet worden, dat wil zeggen dat dit begint bij het (hoger) management/board/directie/etc. en vanuit daar de organisatie in gedragen wordt.

Wij kunnen adviseren en ondersteunen bij het implementeren van een Zero Trust strategie door de kroonjuwelen van de organisatie en daarop aansluitende maatregelen in kaart te brengen. Daarbij is het zaak om bij de belangrijkste zaken te beginnen en niet in één keer de gehele organisatie om te gooien.

Zero Trust factsheet

Download hier het Zero Trust Factsheet van het NCSC:

Meer artikelen

 • Kritieke kwetsbaarheid in Linux systemen gevonden
  In de veel gebruikte applicatie OpenSSH, die wordt gebruikt om onder andere veilige Secure Shell (SSH) verbindingen op te bouwen, is een kritieke kwetsbaarheid gevonden. Deze kwetsbaarheid wordt regreSSHion genoemd en is enorm risicovol omdat OpenSSH in vrijwel elke Linux-distributie zit en doordat SSH zeer veel gebruikt wordt.
 • Dagelijkse checks: een must voor continuïteit
  In een wereld waar cyberdreigingen voortdurend evolueren, is het essentieel voor bedrijven om dagelijks kwetsbaarheidschecks uit te voeren om hun systemen en data te beschermen. Deze routinecontroles helpen om zwakke plekken snel te identificeren en aan te pakken voordat ze kunnen worden misbruikt door kwaadwillenden.
 • Microsoft waarschuwt voor meerdere kritieke lekken
  Tijdens de laatste Patch Tuesday van Microsoft, die elke tweede dinsdag van de maand plaatsvindt, heeft Microsoft gewaarschuwd voor meerdere kritieke lekken waarmee kwetsbare systemen kunnen worden overgenomen, waaronder in Microsoft Outlook. In dit artikel vind je informatie over deze lekken en hoe deze opgelost kunnen worden.
 • De menselijke factor in digitale veiligheid
  Uit recent onderzoek van onze partner Mimecast is gebleken dat 74% van alle cyberaanvallen veroorzaakt zijn door de menselijke factoren: fouten, gestolen credentials, misbruik van rechten of social engineering. Mede door opkomst van generatieve AI neemt dit steeds meer toe, omdat het daarmee voor de aanvaller makkelijker wordt gemaakt.
 • Het belang van regelmatig patchen
  De berichten over dat er een nieuw lek gevonden is in een bepaald product, dat kan zowel hard- als software zijn, komen geregeld voor en met goede reden. Vaak zijn dit nieuwe lekken waar actief misbruik gemaakt van wordt gemaakt – met alle risico’s van dien. Dit soort lekken worden vaak ‘zero days’ genoemd, omdat ze heel nieuw zijn er er mogelijk nog geen update voor beschikbaar is.