Cyber Response Plan

Een cyber response plan is een vastgelegd proces waarmee een organisatie op effectieve wijze op een cyberincident kan reageren. Het bevat stappen voor het detecteren, beoordelen, reageren en herstellen van een cyberaanval. Het plan omvat ook richtlijnen voor communicatie met stakeholders, waaronder klanten, pers en overheden.

Het doel is om snel en effectief te handelen bij een cyberaanval, de schade te beperken en de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten te waarborgen. Een cyber response plan is cruciaal voor bedrijven die afhankelijk zijn van digitale systemen en gegevens, en is een belangrijk onderdeel van het algehele beveiligingsbeleid.