Quick Scan

Wat is een Quick Scan?

Een security quick scan is een snelle en eenvoudige manier om de beveiliging van een IT-omgeving te evalueren. Het doel van een quick scan is om een snel overzicht te krijgen van de huidige security status van een organisatie en om te identificeren welke verbeterpunten er zijn.

Tijdens een security quick scan worden verschillende aspecten van de IT-omgeving onderzocht, zoals netwerkconfiguraties, beveiligingssoftware en -procedures, en gebruikersgedrag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van automatiseringstools en methoden zoals port- en vulnerability scanning.

Het resultaat van een quick scan is een rapport met een overzicht van de beveiligingsrisico’s, met aanbevelingen voor verbetering. Dit rapport kan als basis dienen voor verdere beveiligingsmaatregelen, een CRP of een uitgebreide security assessment.

Een Quick Scan gaat als volgt te werk:

  • Inventarisatie & kennismaking
  • Scope & afbakening — wat gaan we scannen en wat vooral niet?
  • Onderzoeksvragen — wat zijn de vragen die u beantwoord wilt hebben?
  • Scannen — het daadwerkelijke scannen van de scope met de gestelde parameters
  • Rapportage & presentatie — hierbij komen wij onze rapportage presenteren en met u doornemen en puntsgewijs de aanbevelingen door te nemen.