Dagelijkse checks: een must voor continuïteit

Dagelijkse checks: een must voor continuïteit

In een wereld waar cyberdreigingen voortdurend evolueren, is het essentieel voor bedrijven om dagelijks kwetsbaarheidschecks uit te voeren om hun systemen en data te beschermen. Deze routinecontroles helpen om zwakke plekken snel te identificeren en aan te pakken voordat ze kunnen worden misbruikt door kwaadwillenden.

Door deze proactieve benadering kunnen organisaties niet alleen hun beveiliging versterken, maar ook de continuïteit van hun bedrijfsactiviteiten waarborgen en het vertrouwen van klanten en partners behouden.

In een wereld waar cyberdreigingen voortdurend evolueren, is het essentieel voor bedrijven om dagelijks kwetsbaarheidschecks uit te voeren om hun systemen en data te beschermen. Deze routinecontroles helpen om zwakke plekken snel te identificeren en aan te pakken voordat ze kunnen worden misbruikt door kwaadwillenden.

Door deze proactieve benadering kunnen organisaties niet alleen hun beveiliging versterken, maar ook de continuïteit van hun bedrijfsactiviteiten waarborgen en het vertrouwen van klanten en partners behouden.

Toename van nieuwe lekken

Binenn de cybersecurity industrie wordt er gebruikt gemaakt van de database van CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) om eenduidig lekken en kwetsbaarheden in software te kunnen registeren, indexeren en duiden. Hierdoor ontstaat er een uniforme database waaruit iedereen betrouwbare informatie kan putten, er zijn namelijk een beperkt aantal organisaties die CVE-nummers mogen uitgeven, te weten de CVE Numbering Authorities (CNAs).

Gemiddeld komen hier dagelijks wereldwijd zo’n 80 tot 100 nieuwe records per dag bij en de verwachting is dat deze stijging alleen maar toe zal nemen.
In Q1 van 2023 zijn er 7.015 nieuwe records toegevoegd, waarbij in Q1 van 2024 dit er al 8.697 waren wat inhoudt dat er dit jaar tot nu toe alleen al een stijging van bijna 20% heeft plaatsgevonden.

Dagelijkse controle

Des te meer reden om de frequentie van de controle op kwetsbaarheden te vergroten. Een systeem wat vandaag niet als kwetsbaar gezien wordt kan immers morgen wel een kwetsbaarheid bevatten die simpelweg nu nog niet bekend is. Dit soort kwetsbaarheden worden vaak zero days genoemd, omdat ze zo nieuw zijn en vaak door kwaadwillenden worden ontdekt, en laten die nou dat nou lekker voor zichzelf houden, dat levert ze immers geld op.

Routineproces

Door het vijfstappenproces voor het managen van kwetsbaarheden dagelijks te herhalen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbaarheden in systemen eerder worden opgemerkt, vaak zelfs voordat kwaadwillenden deze kunnen opmerken.

Deze stappen zijn als volgt:

 • Identify (identificeren)
 • Prioritize (prioriteit bepalen)
 • Act (oplossen of mitigeren)
 • Verify (is het lek gedicht?)
 • Improve (verbeteren, lessons learned)

Onze oplossing kan hierbij ondersteunen door de stappen Identify en Verify over te nemen en geautomatiseerd uit te voeren. Hieruit komen dan gestandaardiseerde taken die technisch worden omschreven, maar ook worden samengevat voor het management en kunnen in het geval van bijvoorbeeld een ISO27001-certificering ook worden gemapped.

Door deze processen te automatiseren en te koppelen aan alerts kunnen kwetsbaarheden eerder opgemerkt worden én belangrijker nog: eerder opgelost worden.

Audit trail

Niet geheel onbelangrijk is dat deze oplossing ook een audit trail (een logboek) van alle kwetsbaarheden en alle handelingen die hierop hebben plaatsgevonden bevat. Zo kan er altijd een logboek worden opgeleverd om wat voor reden dan ook.

Meer weten of benieuwd of jouw systemen kwetsbaar zijn?

Hier kunnen we je bij helpen! We kunnen een risico analyse doen om in kaart te brengen waar de grootste risico’s zitten. Ook met de resultaten van een simulatie kunnen we altijd helpen.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Meer artikelen

 • Kritieke kwetsbaarheid in Linux systemen gevonden
  In de veel gebruikte applicatie OpenSSH, die wordt gebruikt om onder andere veilige Secure Shell (SSH) verbindingen op te bouwen, is een kritieke kwetsbaarheid gevonden. Deze kwetsbaarheid wordt regreSSHion genoemd en is enorm risicovol omdat OpenSSH in vrijwel elke Linux-distributie zit en doordat SSH zeer veel gebruikt wordt.
 • Dagelijkse checks: een must voor continuïteit
  In een wereld waar cyberdreigingen voortdurend evolueren, is het essentieel voor bedrijven om dagelijks kwetsbaarheidschecks uit te voeren om hun systemen en data te beschermen. Deze routinecontroles helpen om zwakke plekken snel te identificeren en aan te pakken voordat ze kunnen worden misbruikt door kwaadwillenden.
 • Microsoft waarschuwt voor meerdere kritieke lekken
  Tijdens de laatste Patch Tuesday van Microsoft, die elke tweede dinsdag van de maand plaatsvindt, heeft Microsoft gewaarschuwd voor meerdere kritieke lekken waarmee kwetsbare systemen kunnen worden overgenomen, waaronder in Microsoft Outlook. In dit artikel vind je informatie over deze lekken en hoe deze opgelost kunnen worden.
 • De menselijke factor in digitale veiligheid
  Uit recent onderzoek van onze partner Mimecast is gebleken dat 74% van alle cyberaanvallen veroorzaakt zijn door de menselijke factoren: fouten, gestolen credentials, misbruik van rechten of social engineering. Mede door opkomst van generatieve AI neemt dit steeds meer toe, omdat het daarmee voor de aanvaller makkelijker wordt gemaakt.
 • Het belang van regelmatig patchen
  De berichten over dat er een nieuw lek gevonden is in een bepaald product, dat kan zowel hard- als software zijn, komen geregeld voor en met goede reden. Vaak zijn dit nieuwe lekken waar actief misbruik gemaakt van wordt gemaakt – met alle risico’s van dien. Dit soort lekken worden vaak ‘zero days’ genoemd, omdat ze heel nieuw zijn er er mogelijk nog geen update voor beschikbaar is.