Advanced Scan

Een advanced security scan is een uitgebreide beveiligingsscan die het systeem grondig onderzoekt op mogelijke beveiligingslekken. Dit omvat zowel technische controles als menselijke aspecten, zoals het beleid en de procedures van het bedrijf.

Het doel is om eventuele beveiligingsrisico’s te identificeren en op te lossen voordat ze door cybercriminelen kunnen worden uitgebuit.
Een advanced security scan is een belangrijk onderdeel van een goed beveiligingsbeleid en is nodig om de bescherming van bedrijfsgegevens en -systemen te waarborgen.