De risico’s van het gebruiken van AI chatbots

De risico’s van het gebruiken van AI chatbots

Tegenwoordig zijn ze bijna overal te vinden: AI chatbots die je kunnen helpen met allerhande taken en informatievoorziening en eerlijk is eerlijk, ze kunnen enorm handig zijn! Maar zoals wel vaker zijn er ook risico’s verbonden aan het gebruik hiervan. 
In dit (geheel door een mens geschreven!) artikel leggen we een aantal van die risico’s uit.

Chatbots

Het lijkt wel een enorme hype te zijn, overal verschijnen nieuwe chatbots en worden ze geïntegreerd in bestaande applicaties. Vaak zijn dit AI-toepassingen gebaseerd op het LLM-model wat staat voor Large Language Model. Dat betekent dat dit type AI getraind is met enorme sets aan data om menselijke taal te intepreteren, begrijpen en genereren.
Ze kunnen dus enorm goed tekst genereren, maar niet echt de materie ‘begrijpen’.
Bekende modellen hiervan zijn ChatGPT, Microsoft Copilot of GROK van X (voorheen Twitter).

Kwaliteit & betrouwbaarheid van de datasets

Deze LLM’s baseren de informatie die ze je geven op informatie die ze al hebben verzameld vanuit hun datasets. Daar zit ook meteen een risico in; je weet immers niet waar de dataset op gebaseerd is, de meeste publiek beschikbare chatbots zijn daar ontzettend onduidelijk over.
Daarnaast moet je je ook afvragen of de informatie relevant is voor de locatie waar je je bevindt, zo zijn er voorbeelden bekend van juristen of advocaten die informatie uit ChatGPT haalden over wetboeken maar de chatbot doodleuk met informatie uit een wetboek van een ander land kwam die helemaal niet relevant was. Dat laat maar weer zien dat de informatie die zo’n bot geeft handig is, maar niet klakkeloos 1-op-1 overgenomen moet worden.

Gevoelige informatie delen

Daarbij is het ook belangrijk om te onthouden dat je geen gevoelige informatie deelt met een chatbot, tenzij de dataset privé of 100% transparant is. Een publieke chatbot verwerkt namelijk de gegevens die jíj erin stopt ook in de dataset en daarmee kunnen die gegevens in potentie gedeeld worden met derden. Uit onderzoek van Netskope is gebleken dat van de 10.000 zakelijke gebruikers er minimaal 183 een incident hebben gehad waarbij gevoelige informatie zoals personal identifiable information (PII) gedeeld is met een chatbot, maar dit kan ook net zo goed broncode van een applicatie of andere bedrijfsgeheimen inhouden. In sommige gevallen zijn er zelfs credentials gedeeld met een chatbot.

Rechten binnen een zakelijke chatbot

Met Microsoft Copilot zien we ook een opkomst van een nieuw soort chatbot, eentje die geïntegreerd wordt in je bestaande Microsoft 365-omgeving en daaruit relevante informatie kan opzoeken.
Maar dit model brengt ook weer een nieuw risico met zich mee: Copilot baseert zich op de bestaande rechten van de gebruiker die een vraag stelt, maar als de rechtenstructuur niet klopt of niet dekkend is kunnen er heel makkelijk gegevens worden gedeeld met iemand die dat niet hoeft te weten. Zo is het niet ondenkbaar dat in specifieke gevallen een gebruiker toegang kan krijgen tot gevoelige HR-informatie, simpelweg omdat de rechten niet goed genoeg zijn ingesteld volgens het Zero Trust-model.

Meer weten of benieuwd hoe bestendig jouw organisatie is?

Hier kunnen we je bij helpen! We kunnen een risico analyse doen om in kaart te brengen waar de grootste risico’s zitten.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Meer artikelen

 • De menselijke factor in digitale veiligheid
  Uit recent onderzoek van onze partner Mimecast is gebleken dat 74% van alle cyberaanvallen veroorzaakt zijn door de menselijke factoren: fouten, gestolen credentials, misbruik van rechten of social engineering. Mede door opkomst van generatieve AI neemt dit steeds meer toe, omdat het daarmee voor de aanvaller makkelijker wordt gemaakt.
 • Het belang van regelmatig patchen
  De berichten over dat er een nieuw lek gevonden is in een bepaald product, dat kan zowel hard- als software zijn, komen geregeld voor en met goede reden. Vaak zijn dit nieuwe lekken waar actief misbruik gemaakt van wordt gemaakt – met alle risico’s van dien. Dit soort lekken worden vaak ‘zero days’ genoemd, omdat ze heel nieuw zijn er er mogelijk nog geen update voor beschikbaar is.
 • Strategische veiligheid: het nut van een gesimuleerde aanval
  Naast allerlei theoretische voorbereidingen kan het ook heel belangrijk zijn om daadwerkelijk een gesimuleerde aanval of ander scenario plaats te laten vinden.  Dit geeft vaak nét andere inzichten en helpt je daarmee beter beschermd te zijn tegen aanvallen. Onder andere het Digital Trust Center heeft hiervoor een crisisgame opgezet.
 • De risico’s van het gebruiken van AI chatbots
  Tegenwoordig zijn ze bijna overal te vinden: AI chatbots die je kunnen helpen met allerhande taken en informatievoorziening en eerlijk is eerlijk, ze kunnen enorm handig zijn! Maar zoals wel vaker zijn er ook risico’s verbonden aan het gebruik hiervan.  In dit (geheel door een mens geschreven!) artikel leggen we een aantal van die risico’s uit.
 • Politie vindt 5 miljoen unieke Nederlandse e-mailadressen
  Na aanhoudingen eind januari dit jaar heeft de Nederlandse Politie bij de verdachten lijsten aangetroffen met 7 miljoen unieke e-mailadressen waarvan meer dan 5 miljoen adressen van Nederlanders zijn. Deze adressen werden verhandeld maar ook gebruikt voor phishing of identiteitsdiefstal. Je kunt dus slachtoffer zijn zonder dat je dit weet.