Wat gaat de NIS2 richtlijn betekenen?

Wat gaat de NIS2 richtlijn betekenen?

De NIS2 richtlijn, ook wel de Network and Information Systems Directive 2, is een Europese richtlijn die tot doel heeft de cybersecurity in de EU te versterken. Deze richtlijn stelt strenge eisen aan de beveiliging van vitale infrastructuren en digitale diensten om cyberaanvallen te voorkomen en te bestrijden. Het is een belangrijk instrument om de digitale weerbaarheid van Europa te vergroten.

Richtlijnen en wetgeving

Op het moment van schrijven is de NIS2 (de opvolger van de NIB of NIS1) alleen nog een richtlijn gesteld vanuit Europa, maar zal in de loop der tijd worden vertaald naar Nederlandse wetgeving zoals dit voorheen ook met de AVG en GDPR is gegaan.

Vanaf dat moment zullen publieke en private organisaties die onder de NIS2 regelgeving vallen er ook een aantal verplichtingen bij krijgen:

 • Zorgplicht
  Hierin zijn organisaties verplicht om zelf een risico analyse te doen en op basis hiervan gepaste maatregelen te nemen.
 • Meldplicht
  Organisaties zijn verplicht om incidenten binnen 24 uur bij de toezichthouder en bij een CSIRT (Computer Security Incident Response Team) te melden.
 • Toezicht
  Binnen de NIS2 richtlijn valt ook toezicht, wat wil zeggen dat er een onafhankelijk toezichthouder wordt aangewezen die organisaties kan controleren op de hierboven gemelde verplichtingen.

Essentiële & belangrijke organisaties

Binnen de NIS2 vallende organisaties worden ingedeeld in twee categorieën: essentieel (bijlage 1) voor organisaties met een ontwrichtende impact op de samenleving of economie en belangrijk (bijlage 2) voor bijvoorbeeld aanbieders van digitale (cloud-)diensten.

afb.1: sectoren per bijlage (bron: digitaltrustcenter.nl)

Meer artikelen

 • Dagelijkse checks: een must voor continuïteit
  In een wereld waar cyberdreigingen voortdurend evolueren, is het essentieel voor bedrijven om dagelijks kwetsbaarheidschecks uit te voeren om hun systemen en data te beschermen. Deze routinecontroles helpen om zwakke plekken snel te identificeren en aan te pakken voordat ze kunnen worden misbruikt door kwaadwillenden.
 • Microsoft waarschuwt voor meerdere kritieke lekken
  Tijdens de laatste Patch Tuesday van Microsoft, die elke tweede dinsdag van de maand plaatsvindt, heeft Microsoft gewaarschuwd voor meerdere kritieke lekken waarmee kwetsbare systemen kunnen worden overgenomen, waaronder in Microsoft Outlook. In dit artikel vind je informatie over deze lekken en hoe deze opgelost kunnen worden.
 • De menselijke factor in digitale veiligheid
  Uit recent onderzoek van onze partner Mimecast is gebleken dat 74% van alle cyberaanvallen veroorzaakt zijn door de menselijke factoren: fouten, gestolen credentials, misbruik van rechten of social engineering. Mede door opkomst van generatieve AI neemt dit steeds meer toe, omdat het daarmee voor de aanvaller makkelijker wordt gemaakt.
 • Het belang van regelmatig patchen
  De berichten over dat er een nieuw lek gevonden is in een bepaald product, dat kan zowel hard- als software zijn, komen geregeld voor en met goede reden. Vaak zijn dit nieuwe lekken waar actief misbruik gemaakt van wordt gemaakt – met alle risico’s van dien. Dit soort lekken worden vaak ‘zero days’ genoemd, omdat ze heel nieuw zijn er er mogelijk nog geen update voor beschikbaar is.
 • Strategische veiligheid: het nut van een gesimuleerde aanval
  Naast allerlei theoretische voorbereidingen kan het ook heel belangrijk zijn om daadwerkelijk een gesimuleerde aanval of ander scenario plaats te laten vinden.  Dit geeft vaak nét andere inzichten en helpt je daarmee beter beschermd te zijn tegen aanvallen. Onder andere het Digital Trust Center heeft hiervoor een crisisgame opgezet.

Voorbereiding

Zoals met zoveel zaken is een goede voorbereiding essentieel.
Er zijn op dit moment nog veel onduidelijkheden omtrent de NIS2 maar duidelijk is al wel dat dit voor veel organisaties inhoudt dat de digitale weerbaarheid verbeterd moet worden.

Wij kunnen hierbij helpen, denk hierbij aan een risico analyse om te weten waar je staat aan de hand van onze gestandaardiseerde baseline of maatwerk advies, waarin we een op maat gemaakt plan maken om jouw organisatie beter voor te bereiden op de NIS2.