De 5 stappen van het managen van kwetsbaarheden

De 5 stappen van het managen van kwetsbaarheden

Voor veel organisaties is het nog onbekend terrein maar een essentieel begin in het verbeteren van de weerbaarheid: het managen van kwetsbaarheden ofwel “vulnerability management”. Met deze vijf stappen kun je effectief en proactief de kwetsbaarheden in kaart brengen, de prioriteit ervan in kaart brengen en natuurlijk oplossen.

Vijf stappen

Het effectief in kaart brengen van kwetsbaarheden vindt doorgaans plaats in vijf stappen en is een proces wat periodiek herhaald moet worden om écht effect te hebben, de kwetsbaarheden veranderen naar mate de tijd vordert natuurlijk ook mee en elke fase van een organisatie brengt z’n eigen kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. In dit artikel leggen we de 5 stappen kort uit.

RiskGuard kwetsbaarheden proces

Stap 1: Identificeren (identify)

Voordat je iets kunt oplossen moet je natuurlijk eerst weten wat je moet oplossen.
Belangrijk hierbij is dat er niets wordt uitgesloten, in deze stap moet er zoveel mogelijk informatie worden verzameld om te voorkomen dat je iets mist of over het hoofd ziet. Dit kan door middel van analyse van configuratie of processen, door eventuele broncode te auditen of door het inzetten van een vulnerability scanner die (geautomatiseerd) lekken in systemen of software kan detecteren.

Stap 2: Prioriteren (prioritize)

In deze stap is het zaak om de verzamelde gegevens uit stap 1 te gaan organiseren op basis van prioriteit. Dit kan prioriteit op basis van technische eisen zijn of gebaseerd op de business. Als er bijvoorbeeld een kwetsbaarheid is gevonden in een financieel systeem wat niet direct benaderbaar is vanaf het Internet kan dat alsnog een hoge prioriteit krijgen. Ook belangrijk hierbij is het aanhouden van een gestandardiseerde maatstaf zoals het Common Vulnerability Scoring System (CVSS):

Stap 3: Handelen (act)

Hierbij worden de lekken simpelweg gedicht of op een andere manier gemitigeerd om te zorgen dat de kwetsbaarheid opgelost wordt. Dat kan, afhankelijk van het soort lek/kwetsbaarheid/systeem/eisen, natuurlijk op veel verschillende manieren en het is dan ook zaak om in de voorbeidingen hierin de juiste stakeholders aan te laten haken.

Stap 4: Controle (verify)

Nu de kwetsbaarheden in stap 3 zijn opgelost is het zaak om ze te controleren door in feite vanaf stap 1 opnieuw te beginnen. Als de kwetsbaarheden die eerder opgelost zouden moeten zijn terugkomen weet je dat er iets niet goed gegaan is en er opnieuw naar gekeken moet worden. Door dit proces iteratief uit te voeren kun je altijd controleren en verifiëren dat de kwetsbaarheid ook daadwerkelijk verholpen is.

Stap 5: Verbeteren (improve)

Heel belangrijk in deze processen is om constant kritisch te zijn: op de methodes of technieken die worden gebruikt om de kwetsbaarheden te identificeren maar ook om ze op te lossen. Het is dus zaak om regelmatig de stakeholders bij elkaar te hebben en te evalueren wat de lessons learned zijn. Hierdoor kan het proces worden verbeterd wat er natuurlijk weer voor zal zorgen dat de organisatie nog beter beveiligd wordt.

Meer weten of benieuwd hoe bestendig jouw organisatie is?

Hier kunnen we je bij helpen! We kunnen een risico analyse doen om in kaart te brengen waar de grootste risico’s zitten.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Meer artikelen

 • Het belang van regelmatig patchen
  De berichten over dat er een nieuw lek gevonden is in een bepaald product, dat kan zowel hard- als software zijn, komen geregeld voor en met goede reden. Vaak zijn dit nieuwe lekken waar actief misbruik gemaakt van wordt gemaakt – met alle risico’s van dien. Dit soort lekken worden vaak ‘zero days’ genoemd, omdat ze heel nieuw zijn er er mogelijk nog geen update voor beschikbaar is.
 • Strategische veiligheid: het nut van een gesimuleerde aanval
  Naast allerlei theoretische voorbereidingen kan het ook heel belangrijk zijn om daadwerkelijk een gesimuleerde aanval of ander scenario plaats te laten vinden.  Dit geeft vaak nét andere inzichten en helpt je daarmee beter beschermd te zijn tegen aanvallen. Onder andere het Digital Trust Center heeft hiervoor een crisisgame opgezet.
 • De risico’s van het gebruiken van AI chatbots
  Tegenwoordig zijn ze bijna overal te vinden: AI chatbots die je kunnen helpen met allerhande taken en informatievoorziening en eerlijk is eerlijk, ze kunnen enorm handig zijn! Maar zoals wel vaker zijn er ook risico’s verbonden aan het gebruik hiervan.  In dit (geheel door een mens geschreven!) artikel leggen we een aantal van die risico’s uit.
 • Politie vindt 5 miljoen unieke Nederlandse e-mailadressen
  Na aanhoudingen eind januari dit jaar heeft de Nederlandse Politie bij de verdachten lijsten aangetroffen met 7 miljoen unieke e-mailadressen waarvan meer dan 5 miljoen adressen van Nederlanders zijn. Deze adressen werden verhandeld maar ook gebruikt voor phishing of identiteitsdiefstal. Je kunt dus slachtoffer zijn zonder dat je dit weet.
 • De 5 stappen van het managen van kwetsbaarheden
  Voor veel organisaties is het nog onbekend terrein maar een essentieel begin in het verbeteren van de weerbaarheid: het managen van kwetsbaarheden ofwel “vulnerability management”. Met deze vijf stappen kun je effectief en proactief de kwetsbaarheden in kaart brengen, de prioriteit ervan in kaart brengen en natuurlijk oplossen.